Bledský hrad je podle písemných pramenů nejstarším hradem ve Slovinsku. První zmínka o něm pochází z roku 1011 – tehdy ho německý císař Jindřich II. daroval biskupům z Brixenu.

Hrad se tyčí na strmé skále, 130 metrů nad hladinou ledovcového Bledského jezera. Na něj, stejně jako na ostrůvek s kostelem, město Bled a blízké Julské Alpy je z hradních teras nádherný výhled.

Díky své strategické geografické poloze byl Bledský hrad vždy místem konání důležitým politických a jiných úředních jednání. Hrad již navštívila celá řada státníků.

Hradní budovy jsou uspořádány kolem dolního a horního nádvoří, která propojuje schodiště. V minulosti byly kolem dolního nádvoří soustředěny hospodářské budovy, zatímco kolem horního obytné prostory. Na horním nádvoří se také nachází kaple ze 16. století, která je zasvěcena biskupům sv. Albuinovi a sv. Ingenuinovi. Je zdobena freskami. Oltář zdobí obrazy německého císaře Jindřicha II. a jeho manželky Kunhuty. Hradby Bledského hradu jsou románské, samotný hrad je postaven v renesančním slohu.

Otevírací doba je od listopadu do března 8:00 – 18:00, od dubna do října 8:00 – 20:00. V květnu 2011 stála vstupenka pro dospělého 8 €, pro studenta 6 € a pro dítě do 14 let 3,5 €. Existují i různé skupinové slevy.

V prostorách hradu se také nachází muzeum, které mapuje vývoj osídlení kolem Bledského jezera.