© 2024 Cestování.cz

Historická Radovljica

Jen několik kilometrů od jezera Bled můžete navštívit historické středověké městečko Radovljica.
Historické centrum městečka je velice ceněno pro zachovalou pozdněgotickou a renesanční architekturu. Vypíná se 75 metrů vysoko nad řekou Sávou. Po velkém požáru v 1. polovině 19. století byla většina domů přestavěna ve stylu klasicismu. Ve městečku se nachází muzeum perníku, kde si můžete zakoupit opravdu vynikající suvenýry. Každoročně v dubnu se zde také koná festival čokolády.