Hrad Bled

Bledský hrad je podle písemných pramenů nejstarším hradem ve Slovinsku. První zmínka o něm pochází z roku 1011 – tehdy ho německý císař Jindřich II. daroval biskupům z Brixenu. Hrad se tyčí na strmé skále, 130 metrů nad hladinou ledovcového Bledského jezera. Na něj, stejně jako na ostrůvek s kostelem, město Bled a blízké Julské Alpy je z hradních teras nádherný výhled.

Díky své strategické geografické poloze byl Bledský hrad vždy místem konání důležitým politických a jiných úředních jednání. Hrad již navštívila celá řada státníků. Hradní budovy jsou uspořádány kolem dolního a horního nádvoří, která propojuje schodiště. V minulosti byly kolem dolního nádvoří soustředěny hospodářské budovy, zatímco kolem horního obytné prostory. Na horním nádvoří se také nachází kaple ze 16. století, která je zasvěcena biskupům sv. Albuinovi a sv. Ingenuinovi. Je zdobena freskami. Oltář zdobí obrazy německého císaře Jindřicha II. a jeho manželky Kunhuty. Hradby Bledského hradu jsou románské, samotný hrad je postaven v renesančním slohu. V prostorách hradu se také nachází muzeum, které mapuje vývoj osídlení kolem Bledského jezera.

©2024 Bledské jezero Cestování.cz